Polityka prywatności

Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela

Ambielans.pl

1. Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Pogotowie MEdyczne Ambielans Maciej Biela, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. W zakresie gromadzonych danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela
3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
4. W celu właściwego funkcjonowania serwisu oraz osiągnięcia zamierzonego celu, w ramach serwisu zbieramy i przechowujemy następujące dane:
– nazwisko i imię,
– adres email,
– numer telefonu
– wszelkie informacje związane z uzyskaniem połączenia z naszym serwerem www, w szczególności adres IP, nazwa przeglądarki, data i godzina nawiązania połączenie, itp.
5. Podany numer telefonu komórkowego wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z obsługą zamawianych usług medycznych.
6. Adresy email wykorzystywany jest wyłącznie do przesyłania informacji związanych z zamówionymi usługami.
7. Zebrane informacje na temat połączenia z naszym serwisem wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi danymi osobowymi.
8. Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) żadnych danych osobowych użytkowników strony www ani formularza kontaktowego innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela dane osobowe użytkowników strony www oraz formularza kontaktowego mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
9. Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika serwisu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
10. Strona www może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych. Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
11. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@ambielans.pl
12. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.