Szkolenia

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY/FIRST AID TRAININGS
Prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. Szkolenia dostosowane są do potrzeb i wymagań zamawiającego. Po szkoleniu możliwe jest wystawienie zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w języku polskim jak i angielskim.

We provide first aid trainings for company employees as well as for individual clients. Trainings are tailored to customer requirements. After the training each participant can be provided with certificate. We provide trainings in Polish and English.