Wizyty domowe

WIZYTY DOMOWE/HOME CARE
Oferujemy możliwość wykonania podstawowych badań w domu u pacjenta, takich jak:
Badania krwi – wynik tego samego dnia. Również w nocy, weekendy i święta.
Zapis EKG – do oceny przez lekarza
Badanie poziomu saturacji krwi
Badanie ciśnienia tętniczego krwi
Badanie poziomu glukozy w krwi włośniczkowej
Wykonywanie zastrzyków oraz wlewów kroplowych zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego

We provide medical services for patients at homes or in hotels, ships etc.:
Blood tests
ECG record
Blood saturation test
Blood pressure test
Capillary blood glucose test
Performing injections and drip infusions as recommended by the attending physician.